Onderzoek gemeentebalie Schiphol

Beste Nederlands sprekende gemeenschap,

Organisatieadviesbureau Berenschot voert in opdracht van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een onderzoek uit naar de gemeentebalie op Schiphol. Bij deze balie kunnen Nederlanders die in het buitenland wonen terecht voor reisdocumenten en DigiD. Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in uw wensen, behoeften en (eventuele) ervaringen met de gemeentebalie op Schiphol. Ook als u niet bekend bent met deze balie of (nog) geen bezoek hebt gebracht aan deze balie kunt u deelnemen aan het onderzoek. Het onderzoek richt zich juist ook op deze doelgroep.

U vindt de vragenlijst hier of via www.startvragenlijst.nl/gemeentebalieSchiphol. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten en is volledig anoniem.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Wieke Ambrosius via 0031(0)612142861 of w.ambrosius@berenschot.nl.

Namens het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heel hartelijk dank voor uw tijd en moeite!

Hartelijke groet.

NVE Bestuur

Advertenties

Reacties zijn gesloten.