Ethiopië in de Nederlandse Media

nd

Mona Keijzer nd.nl/columns

Verontrustend

Vorige week dinsdagochtend landde ik rond kwart voor tien op Schiphol. Samen met zeven collega-Kamerleden van andere politieke partijen was ik een aantal dagen naar Ethiopië geweest voor een werkbezoek in het kader van het migratievraagstuk. In de hoofdstad Addis Abeba spraken wij met verschillende deskundigen en overheidsfunctionarissen. Twee dagen zijn wij in het noorden van Ethiopië geweest. Wij bezochten vluchtelingenkampen en registratiekampen en spraken met medewerkers van de UNHCR. Een vriendin van mij vroeg na thuiskomst de indrukken in één woord te omschrijven. Natuurlijk doe je een land en een volk dan tekort. Zeker een land als Ethiopië. Een mooi land met een prachtige natuur en een mooi, trots volk. Maar toch: één woord. Het woord dat gelijk bij mij op kwam was ‘verontrustend’.

voor verbetering vatbaar

Ethiopië heeft nu een kleine honderd miljoen inwoners. De komende 25 jaar groeit dit aantal naar ongeveer tweehonderd miljoen. Een vergelijkbare groei geldt voor het hele Afrikaanse continent. En dat terwijl er nu al onvoldoende drinkwater, eten en werk is. Ethiopië is het meest rustige land in de Hoorn van Afrika, die voor de rest gevormd wordt door landen in burgeroorlog of andere vormen van ernstig geweld, zoals Sudan, Zuid-Sudan, Somalië en Eritrea. Die landen zijn verantwoordelijk voor het op gang brengen van grote vluchtelingenstromen. In Ethiopië zelf is het ook in toenemende mate politiek onrustig na het overlijden van de vorige premier. De mensenrechtensituatie is er voor verbetering vatbaar om het maar eens rustig uit te drukken. Het land zegt een democratie te zijn en het klopt dat er verkiezingen plaatsvinden. Maar in het parlement vind je uitsluitend regeringspartijen. Waar is de oppositie? Verontrustende situatie dus. Want als ook in de voorheen stabiele regio’s de onrust toeneemt, houd je in Europa je hart vast wanneer die miljoenen mensen gaan migreren naar andere delen van de wereld. Het is fictie om te denken dat de manier waarop wij vluchtelingen altijd hebben opgevangen door kan gaan als dit scenario werkelijkheid wordt.

Het is evenzo fictie om te denken dat we zonder ontwikkelingssamenwerking kunnen. Niet alleen vanwege principiële redenen (niemand leeft voor zichzelf alleen), maar ook om praktische redenen. De huisvesting van vluchtelingen in Ethiopië ziet er naar Afrikaanse standaarden goed uit. Dit is grotendeels op het conto te schrijven van de betrokken non-gouvernementele organisaties. Gefinancierd vanuit het Westen leveren ze daar een knap staaltje werk. Sterker nog: er was weinig verschil te zien tussen de manier waarop vluchtelingen gehuisvest zijn en hoe de lokale bevolking gehuisvest is. Desondanks wisten mijn Nederlandse ogen niet wat ze zagen. Als je ziet hoe mensen daar leven, word je maar weer eens met je neus op de feiten gedrukt hoe goed we het in Europa allemaal regelen.

niet te gedetailleerd

Mij werd in Ethiopië ook duidelijk dat er ook daar spanningen zijn tussen de autochtone bevolking en de vluchtelingen. De vluchtelingenorganisaties beseffen dat goed. Wanneer er een waterput gegraven werd in een vluchtelingenkamp werd er ook één gegraven in het nabijgelegen dorp. Onderwijs wordt niet alleen voor de vluchtelingenkinderen geregeld, maar ook voor de dorpskinderen. Ik realiseerde me dat Kamerleden zich niet al te gedetailleerd moeten bemoeien met de vraag hoe ontwikkelingsgeld besteed moet worden.

Verontrustend dus. Dat wat ik al wist met mijn hoofd, voelde en zag ik nu ook. Europa en Nederland moeten blijven inzetten op hulp. Het Afrikaanse continent wordt er niet beter van als de meeste mensen, waaronder altijd de slimsten en de sterksten, als ultieme doel hebben om te verhuizen naar de andere kant van de Middellandse Zee. Het zou niet alleen een braindrain betekenen voor de landen van herkomst, maar tegelijkertijd ook tot grote problemen in West-Europa leiden. Met uiteindelijk groot verlies aan beide kanten.

http://www.nd.nl/nieuws/columns/mijn-bezoek-aan-ethiopie-laat-zich-met-een-woord.2272948.lynkx

Advertenties

Reacties zijn gesloten.