Jaarverslag 8e verenigingsjaar Nederlandstalige Vereniging Ethiopië.

Jaarverslag 8e verenigingsjaar Nederlandse Vereniging Ethiopië.

September 2015 t/m juni 2016

1. Inleiding

Het verenigingsjaar is, tot tegenstelling van vorig jaar afgesloten voor de grote schoolvakantie. Het was een actief jaar en er zijn veel nieuwe leden bijgekomen. Namens het bestuur wil ik alle actieve leden en de sponsoren helpen voor hun bijdrage in het afgelopen jaar.

Dit jaarverslag heeft als doel om onze leden te informeren over de activiteiten van het afgelopen jaar. Er is geen Algemene Ledenvergadering, maar in plaats daarvan dit jaarverslag wat voor iedereen is te lezen.

Dit verslag bevat de hoofdpunten van het afgelopen jaar. Mochten er n.a.v dit verslag vragen zijn, dan is het bestuur van de NVE meer dan bereid hierop in te gaan. Wij zijn de bereiken via mailnve [apenstaart] gmail [punt] com. Of via de contact pagina van dNVE website.

2. Doelstelling

De doelstelling van de NVE is gedurende het jaar verschillende soorten activiteit te organiseren voor mensen van de Nederlands sprekende gemeenschap in Ethiopië. De NVE probeert activiteiten te organiseren gericht op zowel kinderen als volwassenen. Activiteiten kunnen gerelateerd zijn met Nederland en België, zoals Sinterklaas en Koningsdag. Echter, de activiteiten zijn erg divers, zoals Klaverjasavonden of wandelingen in de natuur. De NVE brengt een aantal keer per jaar de Brulbrief uit; een nieuwsbrief met verschillende vaste rubrieken en ingezonden stukken.

3. Bestuur

Het bestuur bestaat per juni 2016 uit: Robert ten Hove (voorzitter), Henk de Haan (Penningmeester), Viviene Belle (brulbrief), Lenneke en Hariet Plaisier.

Dit jaar hebben wij afscheid genomen van Yvette Keen-Middendorp, Aimee Kleijwegt, Quirine Winthagen en Willem Paulus. Hartelijk bedankt voor hun bijdrage.

4. Financiën

Het lidmaatschap van de NVE bedroeg 600 ETB voor volwassenen en 250 ETB voor kinderen ouder dan 4 jaar.

De inkomsten van de NVE waren dit jaar als volgt:

 • Bijdragen lidmaatschap ……………………………51.600,00 ETB
 • Bijdragen van 5 sponsoren brulbrief.…………….23.000,00 ETB
 • (Eénmalige) bijdragen aan activiteiten niet-leden 12.100,00 ETB
 • Lidmaatschapgelden 2016/17 ………………………6.700,00 ETB
 • TOTALE INKOMSTEN …………………………….93.400,00 ETB

De uitgaven van de NVE bestaan uit:

 • Kosten van de activiteiten: ………………………………………….-78.611,78 ETB
 • Overige kosten: o.a. afscheidseten en cadeaus bestuursleden ….-2.571,11 ETB
 • Totale uitgaven ………………………………………………………..-81.182,89 ETB

In de kas aan het begin van het jaar: …………………….36.794 ETB

In de kas aan het eind van het jaar: ………………………49.011,11 ETB

Een deel van de inkomsten zijn reeds betaalde contributie voor 2016/17. Wanneer dat er van af getrokken wordt, dan komt het neer op een verhoging van 6.700,00 ETB in de kas ten opzichte van het bestuursjaar 2015/16.

De kascontrolecommissie, dit jaar bestaande uit (Berend Odink) , heeft de kas van de NVE goedgekeurd. Hartelijke dank voor de controle. 

5. Activiteiten 2015 / 2016

 • 3 oktober BBQ Wim’s Holland huis
 • 17 oktober Rondleiding National Herbarium
 • 5 november Klaverjas avond
 • 11 november Tegenlicht meetup
 • 14 november Wandeling Hyena rock
 • 2 december Tegenlicht meetup
 • 4 december Alles uit je hoofd quiz
 • 5 december Sinterklaas
 • 17 december Tegenlicht meetup
 • 18 december Kerstborrel
 • 4 februari Klaverjas avond
 • 28 februari Wandeling Derba
 • 16 maart Tegenlicht avond
 • 27 maart Paasbrunch
 • 1 april 1 april grap
 • 6 april Backlight meetup
 • 7 april Klaverjasavond
 • 23 april Koningsdag
 • 21 mei Sportdag Florensis
 • 28 mei Kaas fondue (afgelast, te weinig aanmeldingen)
 • 2 juni Klaverjas avond
 • 10 juni Eindejaarsfeest Via Via
 • 13 juni Voetbal red devils
 • 22 juni Backlight meetup

Ongeveer 9 NVE vergaderingen

Voorlopig geplande activiteiten 2016/17:

17 september Openingsfeest samen met de Latino Vereniging

oktober Kroegentocht

? Wandeling

December Sinterklaas

December Kerst borrel

? Alles uit je hoofd quizz

? Paasbrunch

Maandelijks Klaverjasavond

6. Leden

De NVE had het afgelopen jaar 101 leden (77 volwassenen en 24 kinderen). Met onze NVE wordpress site bereiken wij 97 mailing volgers en 12 wordpress volgers.

7. Overige besluiten en mededelingen

Vanwege het overschot is er met het bestuur besloten om deze zomer een nieuwe sinterklaas baard te kopen aangezien de oude niet helemaal goed is.

NVE is in plaats Nederlandse Vereniging Ethiopië nu Nederlandstalige Vereniging Ethiopië geworden.

8. Oproep nieuwe bestuursleden en bijdrage leden

De NVE is geheel afhankelijk van de inzet van haar leden en (met name) de bestuursleden. Om de activiteiten van de NVE zo divers mogelijk te houden, vragen wij iedereen die ideeën heeft en zin heeft iets te organiseren of op een andere manier te helpen, zich te melden bij het bestuur. Voor een enkele activiteit, of wat meer structureel – in het bestuur. Een aantal huidige bestuursleden zullen het komende jaar misschien Ethiopië verlaten, dus er zijn voldoende ‘vacatures’. Mocht je interesse hebben, meld je dan bij één van de bestuursleden of via ons email adres of contact-pagina.

Advertenties