Jaarverslag Nederlandse Vereniging Ethiopië 2014-2015

Jaarverslag 7e verenigingsjaar Nederlandse Vereniging Ethiopië

Oktober 2014 t/m september 2015

1. Inleiding
Het verenigingsjaar van de Nederlandse Vereniging in Ethiopië (hierna: NVE) wordt elk jaar eind september afgesloten. Het was wederom een leuk jaar met verschillende activiteiten en goede input van verschillende leden en sponsoren ten aanzien van de activiteiten en de Brulbrief. Het bestuur wil alle leden en sponsoren hartelijk bedanken voor hun input, bijdragen en aanwezigheid in het afgelopen jaar.

Dit jaarverslag heeft als doel om onze leden te informeren over de activiteiten van het afgelopen jaar. Tijdens de ALV van 11 oktober 2013 is besloten geen jaarvergadering meer te houden voor de NVE, maar het jaar af te sluiten met een jaarverslag. Dit jaarverslag zal onder de leden (en breder) verspreid worden.

Dit verslag bevat de hoofdpunten van het afgelopen jaar. Mochten er n.a.v dit verslag vragen leven, is het bestuur van de NVE meer dan bereid hierop in te gaan. We zijn te bereiken via mailnve@gmail.com.

2. Doelstelling
De doelstelling van de NVE is gedurende het jaar verschillende soorten activiteiten te organiseren voor mensen van de Nederlands sprekende gemeenschap in Ethiopië. De NVE probeert activiteiten te organiseren die ook voor kinderen geschikt zijn, zoals Sinterklaas, Koningsdag en verschillende activiteiten die overdag plaatsvinden. Daarnaast zijn er borrels en feesten die meer gericht zijn op (alleen) de volwassenen. De NVE brengt een aantal keer per jaar de Brulbrief uit, een nieuwsbrief met verschillende vaste rubrieken en ingezonden stukken.

3. Bestuur
Het bestuur bestaat per oktober 2015 uit: Robert ten Hove (voorzitter), Yvette Keen-Middendorp (penningmeester), Aimee Kleijwegt (secretaris), Stephanie de Vaere, Quirine Winthagen, Henk de Haan en Willem Paulus.

Dit jaar hebben we afscheid genomen van Wikke Tuinhout, Marleen Ruhof, Renate van der Wiel en Mirjam Janssen. We willen Wikke, Marleen, Renate en Mirjam nogmaals hartelijk danken voor hun bijdrage aan de NVE.

4. Financiën

De inkomsten van de NVE waren dit jaar als volgt:

 • Bijdragen lidmaatschap 32.400 ETB
 • Bijdragen sponsoren 23.000 ETB
 • (Eénmalige) bijdragen aan activiteiten niet-leden 11.430 ETB
 • Totale inkomsten 66.830 ETB
Het lidmaatschap van de NVE bedroeg 500 ETB per persoon voor volwassenen en 200 ETB voor kinderen ouder dan 4 jaar.
Er waren in totaal 5 sponsoren voor de Brulbrief: Ethiopian Impressions, Florensis en Heineken, Bavaria en North South Consulting.

De uitgaven van de NVE bestaan uit:

 • Kosten van de activiteiten 64.052 ETB
 • Overigen kosten: o.a. afscheidseten en –cadeaus voor vertrekkende bestuursleden, cadeau voor Wim 9.900 ETB
 • Totale uitgaven 73.952 ETB
In kas aan het begin van het jaar: 43.598 ETB
In kas aan het eind van het jaar: 36.794 ETB

De kascontrolecommissie, dit jaar bestaande uit Martin Kuchl en Isabelle Spronken, heeft de kas van de NVE goedgekeurd. Hartelijk bedankt voor de controle!

5. Activiteiten 2014 / 2015
Hier volgt een opsomming van de activiteiten van het afgelopen verenigingsjaar:

 • Vrijdagmiddagborrels bij Kebele Kebab in Old Airport
 • Tegenlicht meet ups georganiseerd door Auke Broere
 • 5 oktober: Opening nieuwe jaar met BBQ bij Wim’s Holland House
 • 14 november: Alles uit je hoofd quiz
 • 6 december: Sinterklaasfeest
 • 12 december: Kerstborrel met DJ/band bij Wim’s Holland House
 • 13 februari: Carnavalsborrel bij Wim’s Holland House
 • 20 maart: Wim’s Dutch Friday bij Wim’s Holland House
 • 5 april: Paasbrunch
 • 25 april: Koningsdag oranjemarkt
 • 9 mei: Bezoek aan Marginpar
 • 17 mei: Wandeling Menagesha Forest
 • 12 juni: Borrel, BBQ en DJ
 • 24 juli: Wim’s Dutch Friday bij Wim’s Holland House
De Brulbrief is verschenen op: 3 november 2014, 4 januari 2015, 31 maart 2015 en 1 juni 2015.

6. Leden
De NVE had het afgelopen jaar 81 leden (54 volwassenen en 27 kinderen). Met onze maillijst bereiken we ongeveer 300 e-mailadressen.

7. Oproep nieuwe bestuursleden en bijdrage leden
De NVE is geheel afhankelijk van de inzet van haar leden en (met name) de bestuursleden. Om de activiteiten van de NVE zo divers mogelijk te houden, vragen we iedereen die ideeën heeft en zin heeft iets te organiseren of op een andere manier te helpen, zich te melden bij het bestuur. Voor een enkele activiteit, of wat meer structureel – in het bestuur. Een aantal huidige bestuursleden zullen het komende jaar Ethiopië verlaten, dus er zijn voldoende ‘vacatures’. Mocht je interesse hebben, meld je dan bij een van de bestuursleden of via mailnve@gmail.com.

Advertenties