Jaarverslag november 2014

aarverslag Nederlandse Vereniging Ethiopië

Jaarverslag 6e verenigingsjaar Nederlandse Vereniging Ethiopië

Oktober 2013 t/m september 2014

1. Inleiding
Het verenigingsjaar van de Nederlandse Vereniging in Ethiopië (hierna: NVE) wordt elk jaar eind september afgesloten. Het was vooral een leuk jaar met verschillende activiteiten en veel input van verschillende leden ten aanzien van de activiteiten en de Brulbrief. Maar ook een verdrietig jaar omdat Wim, van Wim’s Holland House, onverwachts is overleden. Hij laat een lege plek achter binnen de Nederlandse gemeenschap in Addis…

Dit jaarverslag heeft als doel om onze leden te informeren over de activiteiten van het afgelopen jaar. Tijdens de ALV van 11 oktober 2013 is besloten geen jaarvergadering meer te houden voor de NVE, maar het jaar af te sluiten met een jaarverslag. Dit jaarverslag zal onder de leden (en breder) verspreid worden.

Dit verslag bevat de hoofdpunten van het afgelopen jaar. Mochten er n.a.v dit verslag vragen leven, is het bestuur van de NVE meer dan bereid hierop in te gaan. We zijn te bereiken via mailnve@gmail.com.

2. Doelstelling
De doelstelling van de NVE is gedurende het jaar verschillende soorten activiteiten te organiseren voor mensen van de Nederlands sprekende gemeenschap in Ethiopië. De NVE probeert activiteiten te organiseren die ook voor kinderen geschikt zijn, zoals Sinterklaas, Koningsdag en verschillende activiteiten die overdag plaatsvinden. Daarnaast zijn er borrels en feesten die meer gericht zijn op (alleen) de volwassenen. De NVE brengt een aantal keer per jaar de Brulbrief uit, een nieuwsbrief met verschillende vaste rubrieken en ingezonden stukken.

3. Bestuur
Het bestuur bestond in oktober 2013 uit: Wikke Tuinhout (voorzitter), Yvette Keen (penningmeester), Sarah Haverkort, Renate van de Wiel, Mirjam Jansen en Marleen Ruhof. Dit jaar hebben we afscheid genomen van Sarah Haverkort. Ze is zich meer op haar werk gaan richten, maar is nog wel hier in Addis. Nieuw in het bestuur: Quirine Winthagen en Stephanie de Vaere.

Niet (meer) in het bestuur, maar wel van grote waarde geweest het afgelopen verenigingsjaar waren Kyra Rutten (voormalig voorzitter van de NVE en afgelopen jaar redacteur van de Brulbrief) en Roel Dalhuisen (editor van de Brulbrief).

We willen Sarah, Kyra en Roel nogmaals hartelijk danken voor hun bijdrage aan de NVE.

4. Financiën
De NVE haalt haar inkomsten uit:

 • lidmaatschap
 • sponsorgeld
 • (eenmalige) bijdragen aan activiteiten
Het lidmaatschap van de NVE bedroeg 500 ETB per persoon. Kinderen konden gratis lid worden. De NVE had in het afgelopen verenigingsjaar 66 leden, 33.000 ETB.
Er waren in totaal 4 sponsoren voor de Brulbrief: Horticoop, Ethiopian Impressions, Florensis en Heineken, met een totale bijdrage van 18.000 ETB.
Eenmalige bijdragen aan activiteiten van niet-leden bedroegen 2.850 ETB.Naast de sponsoring in de Brulbrief heeft Heineken gesponsord door bij te dragen aan activiteiten. Met name door sponsoring aan het lustrumfeest en de bier-actie aan het begin van het verenigingsjaar.

De uitgaven van de NVE bestaan uit:

 • kosten van de activiteiten (na betaling lidmaatschap is deelname (meestal) gratis (totaal 57.367 ETB)
 • afscheidseten en –cadeaus voor vertrekkende bestuursleden, bloemen voor Wim (totaal 5.440 ETB)
In kas aan het begin van het jaar: 50.740,40 ETB
In kas aan het eind van het jaar: 43.598,40 ETBDe kascontrolecommissie, bestaande uit Robert Berkhout en George Dikker Hupkes, heeft de kas van de NVE goedgekeurd. Hartelijk bedankt voor de controle!

5. Activiteiten 2013 / 2014
Hier volgt een opsomming van de activiteiten van het afgelopen verenigingsjaar:

 • 11 oktober: ALV en lustrumfeest (5 jaar NVE)
 • 13 oktober: uitje naar Born-Free
 • 8 november: Wim’s Dutch Friday
 • 7 december: Sinterklaasfeest
 • 13 december: Wim’s Dutch Friday
 • 14 februari: Wim’s Dutch Friday
 • 28 februari: Moordspel diner
 • 14 maart: Wim’s Dutch Friday
 • 16 maart: Karaoke & Talentenjacht
 • 11 april: Wim’s Dutch Friday
 • 20 april: Paasontbijt bij Yaya Village
 • 26 april: Koningsdag oranjemarkt
 • 9 mei: Wim’s Dutch Friday
 • 31 mei: Sportdag in Koka
 • 6 juni: Wim’s Dutch Friday – einde van het jaar-borrel

De Brulbrief is verschenen op: 30 september 2013, 11 december 2013, 11 maart 2014 en 29 mei 2014.

6. Leden
De NVE had het afgelopen jaar 66 leden (exclusief kinderen). Met onze maillijst bereiken we ongeveer 310 e-mailadressen.

7. Oproep nieuwe bestuursleden en bijdrage leden
De NVE is geheel afhankelijk van de inzet van haar leden en (met name) de bestuursleden. Om de activiteiten van de NVE zo divers mogelijk te houden, vragen we iedereen die ideeën heeft en zin heeft iets te organiseren of op een andere manier te helpen, zich te melden bij het bestuur. Voor een enkele activiteit, of wat meer structureel – in het bestuur. Een aantal huidige bestuursleden zullen het komende jaar Ethiopië verlaten, dus er zijn voldoende ‘vacatures’. Mocht je interesse hebben, meld je dan bij een van de bestuursleden of via mailnve@gmail.com.

Advertenties